درباره ما

دروا یک دستیار شخصی سلامتی با تمرکز بر حوزه بانوان است و هدف توانمندسازی زنان در حوزه مراقبت های بهداشتی و سلامت جنسی را دنبال می‌کند. تلاش متخصصان در دروا این است که از طریق دانش و تجربه پزشکی، مسیر آگاهی زنان در شناخت بدن‌شان هموار باشد.

زنان به عنوان پایه‌های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، رشد و اعتلای خانواده و جامعه هستند از این رو لازم است نگاه ویژه‌ای به سلامت این قشر شود. متاسفانه در جامعه ما، آموزش‌های مناسبی در ارتباط با بهداشت و سلامت جنسی بانوان شکل نگرفته است. فقدان این آگاهی اثرات زیانباری برای خانواده و افزایش هزینه‌های درمانی در پی خواهد داشت. بنابراین اتخاذ شیوه سالم زندگی برای زنان ایرانی یک امر مهم در تامین، حفظ و ارتقای سلامت آنهاست.

الگوریتم‌های این سیستم توصیه‌گر با طراحی مکانیزم‌هایی سعی در خبرگی دارد. مهمترین هدف دروا شناسایی ویژگی‌های کاربر و ارائه توصیه‌های شخصی‌سازی شده است که منجر به شناسایی الگوهای بدن وی خواهد شد.