متن زیر بـرای اطـلاع شـما از چـگونگی عملکرد این اپلیکیشن و آگـاهی از اطـلاعـاتی دریافتی از شـما بـه عنوان کاربر تهیه شده است. لطفا این متن را به دقت مطالعه نمایید.

این متن ممکن است در آینده تغییر کند و در این صورت این تغیرات به اطلاع شما خواهد رسید. با پذیرفتن این متن، شما تمامی قوانین و شرایط این اپلیکیشن را تآیید می‌کنید.

این اپلیکیشن هیچ گونه قصدی در جایگزینی برای توصیه‌ و تشخیص‌ متخصصان حوزه درمان و پزشکی ندارد و مجوزی برای ارائه خدمات پزشکی ندارد. هرگز به توصیه‌های پزشک‌تان و پیگیری مسائل مرتبط با سلامتی‌تان صرفا به دلیل خواندن مطلبی در اپلیکیشن ما بی اعتنا نباشید.

هرگونه نگرانی درحوزۀ سلامتی یا بروز تغییراتی در شرایط بدن‌تان را به اطلاع پزشک خود برسانید. اگر فکر می‌کنید در یک موقیعت اورژانس پزشکی قراردارید حتما و فوراً با اورژانس 115 تماس گرفته یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.

برای استفاده از دروا لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری ایجاد کند. تنها افرادی که بیش از ۱5 سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند میتوانند اقدام کنند. برای این منظور کاربر تنها لازم است شماره تلفن همراه خود را ثبت کند مواردی چون نام، نام خانوادگی وآدرس پست الکترونیکی بصورت اختیاری خواهد بود.

 • کاربر میپذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در اپلیکیشن دروا وارد کند.
 • هر فرد تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر در اپلیکیشن دروا داشته باشد.
 • مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حـساب کاربـری اشـخاص در دروا یا سـایر خـدمـات مـربـوط بـه دروا انجام میشود به عهدۀ کاربر است.
 • مسـئولیت حـفظ امنیت اطـلاعـات حـساب کاربـری از جـمله رمـز عـبور بـه عهـدۀ کاربـر اسـت. در صـورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربـری، کاربر موظف است در اسـرع وقت موضوع را به اطلاع دروا برساند. بـدیهی اسـت تـا زمـانی که اطـلاع‌رسـانی انـجام نشـده اسـت مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهدۀ کاربر خواهد بود.
 • کاربـر حـق نـدارد بـه اشـخاص حقیقی و حـقوقی دیگر اجـازه اسـتفاده از حـساب کاربـری خـود را بـدهـد یا حـساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.
 • کاربر می تواند تمامی اطلاعات شخصی خود را تغییر، اصلاح یا پاک کند.
 • در شـرایط خـاصی ممکن اسـت از کاربـر بـرای اسـتفاده از سـرویس، درخـواسـت احـراز هـویت شـود، در چنین شـرایطی اگـر کاربـر اطـلاعـات کافی نـدهـد، دروا میتـوانـد حـساب کاربـری وی را مسـدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.
 •  مطالب ارائه شده جنبه آگاهی و آموزشی داشته و هیچ‌گاه جایگزین معاینه، آزمایش و تشخیص پزشکان محترم نخواهد شد.

اطلاعات پزشکی کاربر

 • تـمامی اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای کنترل و نـظارت بـر سـلامتی شـما استفاده خواهد شد.
 • مـا از اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای ارتـقای کیفیت خـدمـات اسـتفاده خـواهیم کرد تـا بـتوانیم تجـربـه کاربـری بهتری را برای شما فراهم آوریم.
 • پردازش اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، تنها در راستای اهداف اپلیکیشن خواهد بود.
 • مـا از اطـلاعـات شـما بـرای پردازش و تحلیل در خـصوص آمـار و اطـلاعـات پـزشکی و سلامتی استفاده خواهیم کرد.
 • دروا به هیچ عنوان اطلاعات شما را در اختیار نهاد سومی قرار نخواهد داد. اطلاعات کاربران فقط در صورت وجود حکم قضایی و تنها در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت(تا حد مجاز و محدود به قانون).

امنیت اطلاعات کاربر

 • تـمامی اطـلاعـات کاربـران بـر روی پایگاه داده‌های امـن دروا نگهـداری می‌شود و بـه صـورت رمـزنـگاری شـده بـر روی این سـرورهـا نگهـداری می‌شـونـد و دسـترسی بـه این اطـلاعـات فـقط تـوسـط افراد ذی صلاح امکان پذیر است.
 • اطلاعات شماره تلفن شما برای احراز هویت در اپلیکیشن در نظر گرفته می‌شود و به هیچ عنوان در اختیار طرف سومی قرار نمی‌گیرد. 
 • هیچ یک از اطـلاعـات کارت بـانکی شـما که در زمـان خـرید در اپلیکیشن وارد شده است، در سـرورهـای مـا نگهـداری نـخواهـد شـد. 
 • با توجه به ماهیت داده‌ها و خطرات احتمالی مربوط بدان، تمامی اقدامات لازم و ضروری را در حفاظت داده‌ها در برابر سرقت، از بین رفتن، سواستفاده و دسترسی غیرمجاز، افشا، تغییر و تخریب را بکار می‌بندیم.

لطفا درک کنید که هیچ سیستمی دارای امنیت کامل نیست و از همین رو ما نیز نمی‌توانیم امنیت مطلق اپلیکیشن را فراهم کنیم و اگر سیستم دچار نقض امنیتی شود حتما این پیام را به شما خواهیم رساند و سریعاً اقدام لازم برای جبران آن را فراهم خواهیم کرد.

تـمامی حـقوق مـالکیت فکری اپلیکیشن دروا و همچنین تـمامی مـحتوای مـوجـود در آن، مـتعلق بـه استارتاپ دروا است و استفاده از محتوای موجود در آن، غیرقانونی است. تـمامی اطـلاعـات که تـوسـط شـما ارسـال می‌شود، اطـلاعـات واقعی شـما در نـظر گـرفـته شـده و تحلیل‌های دروا بـر اسـاس این اطـلاعـات انـجام خـواهـد شـد. لـذا دروا مسـئولیتی در قـبال اطـلاعـات غلطی که تـوسـط نـام کاربـری شـما ارسـال می‌شود، نـخواهـد داشـت و مسئولیت آن به عهده کاربر خواهد بود.

هر سوال و نگرانی در ارتباط با حریم خصوصی‌تان در اپلیکیشن دارید کافیست با ما تماس برقرار کنید، خاطر نشان می‌شود که پس از دریافت پیام شما، حداکثر تا 7 روزکاری پاسخ ما را دریافت خواهید کرد.